PODSTAWY GIS- AGNIESZKA M.PIECHOTA, BARTŁOMIEJ SZYPUŁA

18,50 zł
Brutto

Podręcznik Podstawy GIS przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu ECDL EPP GIS oraz osób, które chcą poznać systemy informacji geograficznej. 

Niniejsza publikacja została zrecenzowana i zatwierdzona przez PTI jako obejmująca efekty uczenia się właściwe dla Programu Certyfikacji Fundacji ECDL.

Ilość
In Stock

Podręcznik Podstawy GIS pomoże Ci zdać egzamin ECDL EPP GIS. Zakres podręcznika obejmuje wiadomości i umiejętności będące przedmiotem praktycznego sprawdzianu na egzaminie. Treści w podręczniku są zgodne z modułem 3 z zakresu ECDL EPP GIS.

Podręcznik Podstawy GIS przeznaczony jest również dla osób rozpoczynających swoją przygodę z systemami informacji geograficznej (GIS).

Zagadnienia omawiane w podręczniku (przygotowane na podstawie sylabusa ver. 1.0, dostępnego na stronie ECDL Polska) :

1.       Pierwsze kroki z aplikacją ArcGIS

2.       Zmiana ustawień aplikacji ArcMap

3.       Zarządzanie warstwami danych

4.       Dane rastrowe i wektorowe

5.       Zarządzanie atrybutami danych

6.       Operacje na danych

7.       Zapytania, wybór i tworzenie nowych podzbiorów danych

8.       Analiza danych przestrzennych

9.       Klasyfikacja danych tematycznych

10.   Tworzenie prezentacji danych tematycznych

11.   Przygotowanie wydruku danych (danych do wydruku)

ISBN 978-83-941515-7-7
20 Przedmioty